Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2014

adivoltage
23:22
0580 5654
Reposted fromrozerotyzowanie rozerotyzowanie viamarysia marysia

March 13 2014

adivoltage
15:46
Czy można być pewnym tego, co siedzi w drugim człowieku?
— Henning Mankell ("Zapora")
Reposted fromdurmik durmik viavouk vouk
15:43
Na stu ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć.
— ~John Ruskin (via kitteks)
Reposted fromblutelf blutelf viamalinowowa malinowowa

March 09 2014

adivoltage
23:41
4707 f5ec
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viavouk vouk
adivoltage
23:41
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted frommonikawolna monikawolna viavouk vouk
adivoltage
23:41

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromsummerkiss summerkiss viavouk vouk
adivoltage
22:35
1625 2892 500
Reposted fromindygoo indygoo viamarysia marysia
adivoltage
22:35

Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą.

— Seneka
Reposted fromikhakima ikhakima viamalinowowa malinowowa
adivoltage
22:34
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma
Reposted fromnazwazdupy nazwazdupy viamalinowowa malinowowa
adivoltage
22:33
Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono.
— Wisława Szymborska
Reposted fromhlaskology hlaskology viamalinowowa malinowowa
adivoltage
22:28
5068 75d3
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viapeper peper
adivoltage
22:26
7581 9e35
Reposted frombrianmay brianmay viapeper peper

March 08 2014

adivoltage
22:47
bo nie dla piękna Twego, ja zakochany jestem w Tobie...
Reposted fromswojszlak swojszlak viavouk vouk

February 12 2014

adivoltage
22:08
Nie marnuj swojego życia tylko dlatego, że ktoś w swoim nie znalazł dla Ciebie miejsca.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapeper peper
adivoltage
20:04
7178 a19e 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viavouk vouk
20:03
5814 0bb7 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viavouk vouk
adivoltage
20:03
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viavouk vouk
adivoltage
20:02
Bo ja bym po prostu oszalał, bez Twojej miłości. No umarłbym, zgasł. 
— Mój najwspanialszy.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viavouk vouk
adivoltage
19:58
6155 1dcf
Reposted fromcleanout cleanout viadarthsadic darthsadic

February 06 2014

adivoltage
21:23
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl