Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2014

adivoltage
21:23
- Jakim jest pan typem mężczyzny?
- Pani typem?
- Potwierdzam.

— E. E. Schmitt, Małe zbrodnie małżeńskie
Reposted frommissbrodka missbrodka viavouk vouk
adivoltage
21:22
5227 aed8 500
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viavouk vouk
21:22
8955 64ef 500
Reposted fromdeviate deviate viavouk vouk
adivoltage
21:21
21:20
5814 0bb7 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viavouk vouk
adivoltage
21:20
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viavouk vouk

February 03 2014

adivoltage
21:11
0293 321b
Reposted frompesy pesy viamalinowowa malinowowa
21:09
3474 9ba2
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viadarthsadic darthsadic
adivoltage
21:07
4174 24fe
Reposted fromsilentshout silentshout viamalinowowa malinowowa
adivoltage
21:03
Jesteśmy sterowani lękiem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viavouk vouk
adivoltage
21:03
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale

chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę

Reposted fromlabellavita labellavita viavouk vouk
adivoltage
21:03
9988 512a
Reposted frommartynkowa martynkowa viavouk vouk
adivoltage
21:01
21:01
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viavouk vouk
adivoltage
21:01
Może jestem zbyt zajęty byciem twoim, żeby zakochać się w kimś nowym.
— Arctic Monkeys
Reposted fromakord akord viavouk vouk
adivoltage
20:58
adivoltage
20:58
5532 b1d6
Reposted fromlordminx lordminx viamalinowowa malinowowa
adivoltage
20:49
nie potrafię się skupić kiedy się o Ciebie martwię...
— a martwię się bardzo...
Reposted fromdusielecc dusielecc viafinch finch
adivoltage
20:49
Reposted fromvolldost volldost viamarysia marysia
adivoltage
20:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl