Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

adivoltage
17:59
3907 ab7f
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viaazazel azazel
adivoltage
17:59
I feel like there are two versions of me, and they are being torn apart.
— Stevie J. Cole, LP Lovell - Wrath
Reposted frommefir mefir viaazazel azazel
17:57
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viashitsuri shitsuri
adivoltage
17:55
17:54
7823 0a33 500
adivoltage
17:54
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viamesoute mesoute
adivoltage
15:43
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viavouk vouk

January 11 2018

adivoltage
21:52
4655 aa01
Reposted byazazelshitsuripersona-non-grataakustyka-myslipkz451pkz451nokturnalpandorcia
adivoltage
21:43
Kochanie kobiet naznaczonych przeszłością wymaga wielkiej odwagi, prawdziwości i zaangażowania. Musisz ofiarować wiele miłości by wyleczyć jej zranioną duszę. Pamiętaj jednak by być cierpliwy i stopniowo ogrzewać jej serce, które po przykrych doświadczeniach pokryła warstwa lodu. Musisz być mądry i uważać by topniejące sople nie zraniły kolejny raz jej uczuć i zamarzając na nowo nie zamieniły się w jeszcze większą i bardziej bolesną warstwę lodu na jej delikatnym sercu…
— oczami mężczyzny
adivoltage
21:37
4168 3428 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
adivoltage
21:28
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viadarthsadic darthsadic

January 10 2018

adivoltage
17:13
Gdybym był silny, trzymałbym Cię blisko
— Seether- Let You Down
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamesoute mesoute
adivoltage
17:09
3024 84e0 500
Reposted frommesoute mesoute
adivoltage
17:03
1014 c0fa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakindziutka kindziutka
adivoltage
17:00
5694 4ee7
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viazuzique zuzique

January 02 2018

adivoltage
23:31
6751 2aec
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viavouk vouk
adivoltage
23:18
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted fromoutoflove outoflove viavouk vouk
23:09
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viavouk vouk
adivoltage
23:04
Lepiej przeprosić raz za dużo niż raz za mało.
Reposted fromawakened awakened viavouk vouk
adivoltage
23:02
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl